Tjänster

Eftersom vi på Hägglunds Rör strävar efter en långsiktig relation med våra kunder är det naturligt för oss att tillhandahålla hjälp
inom både installation- och service-arbeten.

Vi erbjuder allt från tappvattensinstallationer och avloppsarbeten till badrumsrenoveringar och installation av värmeanläggningar.

Tack vare ett tätt samarbete med ett antal elektriker, snickare, och plattsättare kan vi även förenkla arbetet för de kunder som önskar utföra större ombyggnationer.

hägglundsrör3_2